O mnie

Dobrozmian Agnieszka Lulek

Jestem absolwentką Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu na kierunku psychologia kliniczna.
Ukończyłam kursy Terapii Akceptacji i Zaangażowania.
Należę do Stowarzyszenia Psychologowie dla Społeczeństwa działającej na rzecz łagodzenia psychologicznych skutków epidemii. Kształcę się w obszarze Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, jestem w trakcie procesu certyfikacji. Inspirację do pracy oraz metody pracy czerpię w dużej mierze z nowej formy terapii poznawczo-behawioralnej – Terapii Trzeciej Fali.
Towarzyszę klientom podczas procesu ich zmiany, pomagam uporać się z konsekwencjami trudnych doświadczeń przeżytych w dzieciństwie, odbudować swoje poczucie wartości oraz skuteczności na drodze do życiowej harmonii. Pracuję z trudnościami powstałymi w relacjach partnerskich, rodzicielskich czy zawodowych. Staramy się wspólnie zrozumieć i znaleźć metodę na polepszenie jakości tych więzi lub odnalezieniu skutecznej drogi ku ogólnemu polepszeniu jakości ich życia w relacjach.
Wspieram w przejściu przez najbardziej stresogenne wydarzenia życiowe takie jak kryzys w relacji partnerskiej, rozpad związku czy utrata bliskiej osoby, utrata pracy. Moimi klientami są osoby doświadczające napadów paniki, zaburzeń lękowych i depresyjnych, kryzysów życiowych, zawodowych, emocjonalnych oraz przeżywających żałobę.
Podczas mojej terapeutycznej pracy spotykam ludzi potrzebujących zrozumieć kim są, dlaczego tacy są, kim chcą być i jak widzą swoją przyszłość. Poszukujących sensu swojej egzystencji, osamotnionych i nierozumianych. Pracuję z klientami wypalonymi zawodowo, zmęczonymi pracą i obowiązkami. Nieodczuwającymi satysfakcji ani życiowego spełnienia, odczuwającymi przewlekły stres oraz zniechęcenie. Pomagam osobą które doświadczają mobbingu, przez co czują się bezradne i pozbawione swojej wartości. Spotykam rodziców, którzy borykają się z problemami wychowawczymi, a także rodziny dotknięte chorobą alkoholową.

Oddając się pracy jako psycholog odkrywam jak wiele możliwości i twórczej energii posiada każdy z moich klientów. Różnorodność talentów, sposobów myślenia, wyznawanych wartości pokazuje jak duże są zasoby i potencjał którymi dysponujemy, choć nie zawsze z nich korzystamy. Wspólnie otwieramy drzwi do preferowanej przyszłości metodami zaczerpniętymi z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Przyglądamy się teraźniejszości, uczymy się jak żyć w sposób zgodny z osobistymi wartościami przy jednoczesnym rozwijaniu elastyczności psychologicznej i uważności stosując elementy Terapii Akceptacji i Zaangażowania.
Uczymy się budować swoje granice, opłakujemy utracone dzieciństwo, zaczynamy rozumieć dlaczego postępujemy i myślimy w pewien sposób, pomagają nam w tym elementy Terapii Schematów. Doświadczenie w pracy zdobywałam w Stowarzyszeniu Psychologowie dla Społeczeństwa pomagając osobom w kryzysie spowodowanych epidemią. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy na oddziale psychiatrycznym oraz prowadząc własną praktykę psychologiczną. Od wielu lat bliskie memu sercu jest rozwijanie świadomości oraz wszelkie działania ukierunkowane na zindywidualizowany rozwój drugiego człowieka. Nieustannie dokształcam się, uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych. Pracuję zgodnie z zasadami etyki zawodowej psychologa kierując się przy tym empatią, autentycznością, wyrozumiałością i pełną dyskrecją. W życiu kieruję się wiarą w drugiego człowieka, w jego możliwości i umiejętności.

Najnowsze wpisy

EEG Biofeedback Co to jest EEG Biofeedback?EEG Biofeedback to jedna z najnowocześniejszych metod terapeutycznych, dzięki której możemy zmieniać sposób działania naszego mózgu. Jest to metoda medyczna, nieinwazyjna, bezpieczna i zalecana zarówno dzieciom, dorosłym, zdrowym, pragnącym poprawić efektywność pracy mózgu, jak i przy wybranych jednostkach chorobowych. Biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne, polegające na dostarczeniu człowiekowi informacji … Czytaj dalej

Więcej wpisów