EEG Biofeedback

Co to jest EEG Biofeedback?
EEG Biofeedback to jedna z najnowocześniejszych metod terapeutycznych, dzięki której możemy zmieniać sposób działania naszego mózgu. Jest to metoda medyczna, nieinwazyjna, bezpieczna i zalecana zarówno dzieciom, dorosłym, zdrowym, pragnącym poprawić efektywność pracy mózgu, jak i przy wybranych jednostkach chorobowych.

Biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne, polegające na dostarczeniu człowiekowi informacji zwrotnej o zmianach jego stanu fizjologicznego. Dzięki sprzężeniu zwrotnemu, pacjent wie, kiedy wzrasta aktywność jego mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, a kiedy dominują niepożądane pasma. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu, a dzięki temu tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.

Podstawą terapii jest wykorzystywanie ,,plastyczności mózgu”, polegającej na zdolnościach komórek nerwowych mózgu do trwałych przekształceń funkcjonalnych. Jest to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy, uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej.

 

EEG + biofeedback = neurofeedback
Neurofeedback polega na obserwacji aktywności mózgu na wykresach EEG i zmienianiu nieprawidłowej odpowiedzi na pożądaną. Na ekranie komputera, który obserwuje pacjent jest wyświetlana na bieżąco informacja o aktywności mózgu, a zadanie polega na odpowiednim sterowaniu nią. Zapis EEG to szereg bardzo złożonych krzywych. Składają się z wielu załamków, które mają określone znaczenie. Wychwycić informację o konkretnej aktywności mózgu z takiego zapisu w czasie rzeczywistym jest zadaniem praktycznie nie wykonalnym szczególnie dla laika, dlatego informacja ta jest przetwarzana i prezentowana w postaci prostej grafiki lub gry komputerowej sterowanej sygnałem EEG. Przed badaniem wyjaśniane jest na czym będzie polegało zadanie pacjenta. Może to być zmiana koloru, zmiana wyrazu twarzy wyświetlanej na monitorze itd. W miarę treningów osiągnięty cel utrwala się, pożądane zmiany aktywności mózgu utrwalają się.

EEG Biofeedback mają znaczący udział w terapii wielu zaburzeń, takich jak:

 • nadpobudliwość psychoruchową ADHD

 • zaburzenia ze spektrum autyzmu

 • dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię

 • problemy z koncentracją

 • zaburzenia emocjonalne

 • wypalenie zawodowe

 • chroniczne zmęczenie

 • podwyższoną agresję

 • zaburzenia uwagi

 • stres pourazowy

 • fobie społeczne

 • zaburzenia snu

 • bezsenność